ugo.com.pl

BELGRAD

Projekt powstał na międzynarodowy konkurs na Centrum Promocji Nauki i otaczający go kampus w Belgradzie. Dzielnica Nowy Belgrad znajduje się w zachodniej cześć miasta, na lewym brzegu Sawy. Dzielnica zaprojektowana została w duchu modernizmu. Podzielona jest na ponumerowane bloki urbanistyczne, symetryczne do dominanty kompozycyjnej, którą jest Palace of Serbia- modernistyczny budynek rządowy powstały w 1947 roku. Działka konkursowa to blok 39 o powierzchni 11 hektarów. Od strony północnej i zachodniej graniczy w autostrada e-75. W pierwotnym założeniu urbanistycznym w tym bloku powstać miał cały kampus uniwersytecki. Z tego planu powstał tylko budynek wydziału teatrologii w 1974 roku zaprojektowany przez znanych serbskich architektów Aleksandra Stjepanovica i Bozidara Jankovica. Centrum Promocji Nauki w założeniach konkursowych miało zostać ulokowane w północnej części działki i odgradzać kampus od autostrady. Oprócz Centrum Promocji Nauki na działce konkursowej miał powstać ogród nauki i wydziały dla 10 tys. studentów :Inżynierii Elektrycznej, Matematyki, Fizyki, Komputerowy, Centrum Nanotechnoligii i Instytut Naukowy . Budynek Centrum Promocji Nauki ma formę półksiężyca, przyklejonego do wewnętrznej ściany pergoli otaczającej cały kwartał ( staje sie płotem, wyraźną granicom miedzy otaczającymi blokami urbanistycznymi a tajemniczym ogrodem- ogrodem nauki). Blok 39 jest terenem, który opada w kierunku północnym, różnica wysokości wynosi 3 m. Ze względu na ten fakt do Budynku Centrum Promocji Nauki i do ogrodu nauki przechodzi sie pod pergola. Pozostałe budynki uniwersyteckie zostały rozmieszczone na pergoli, która staje się łącznikiem, podstawowym kanałem komunikacyjnym miedzy budynkami. Budynki wydziałów nawiązują linia zabudowy oraz wysokościami do otaczających budynków mieszkalnych (blok 38 i 28) . Pergola poprzez swoja funkcje i wielkość ma sprowadzić blok 39 do ludzkiej skali. Wprowadza łączność nie tylko pomiędzy budynkami ale także jednoczy trzy generacje, które mają bawić sie, uczyć i pracować w tym nowym środowisku.

TYP OBIEKTU:

EDUKACJA

POWIERZCHNIA:

11HA

LOKALIZACJA:

BELGRAD

STATUS:

Koncepcja

ROK:

2011