ugo.com.pl

Dom O

TYP OBIEKTU:

Dom jednorodzinny

POWIERZCHNIA:

180m2

LOKALIZACJA:

Poznan

STATUS:

projekt

ROK:

2015