ugo.com.pl

EXPO 2015

Podobnie jak festiwal muzyczny „Nowa Tradycja” , pawilon polski powinien kojarzyć się z tradycją i nowoczesnością, które są charakterystyczne dla obecnego stanu Polski. Muzyka odwołująca się do korzeni i tradycji wykonywana jest przez wszechstronnie wykształconych muzyków w sposób na wskroś nowoczesny nie tracąc elementów polskości i jest równocześnie muzyką słuchaną na całym świecie. Dotyczy to muzyki symfonicznej i muzyki szeroko rozumianej – rozrywkowej i muzyki folk.

Znakiem rozpoznawalnym polskiego pawilonu jest zaproponowany „ zielony dach” jako fragment polskiego krajobrazu, obsadzony charakterystycznymi roślinami dla pól i łąk polskich takich jak zboża, rzepak, ziemniaki, chabry, maki itd. Przestrzenie wewnętrzne przeznaczone są eksponowaniu problematyki produkcji żywności, jakości i ochrony środowiska, gospodarki leśnej, nowoczesnych produktów i technologii takich jak np. designu, mody, szkutnictwa, robotyki, nowej polskiej architektury, edukacji.

Ideą projektu jest również możliwość wykonania jak największej ilości robót w kraju i ograniczenia prac na miejscu do prac montażowych.

Zagospodarowanie działki wykorzystuje jej walory wynikające z położenia w planie terenów EXPO. Zaliczyć do nich należy wodę z którą graniczy duża część pawilonu ( efekt lustra, wypoczynek, przestrzeń ), bulwar pieszy wzdłuż kanału łączący się mostem z centrum  medialnym i przystankiem kolejki,  zieleń publiczna oraz możliwość wykreowania skrótu pieszego prowadzącego od alei Decumanus do pawilonów włoskiego i francuskiego i dalej do strefy centralnej. Otwarcie tego skrótu może spowodować dodatkowe zainteresowanie polskim pawilonem znajdującym się niejako „ na drodze”.

Kompozycję pawilonu tworzą trzy bryły – pryzmy. Pierwsza, od głównej alei z amfiteatralnymi stopniami – siedziskami,  jest przestrzenią interaktywną umożliwiającą odpoczynek, organizację pokazów i występów. Druga bryła to restauracja z zapleczem otwierająca się na piazzetę przed wejściem do bryły trzeciej. Jest to przestrzeń przyjazna, pełna zwiedzających, którzy odpoczywają lub zwiedzają wystawy czasowe na otwartej przestrzeni. Dalej wytyczona  ścieżka zwiedzania wiedzie od recepcji i informacji do wysokiej przestrzeni przykrytej skośnym dachem gdzie w pozycji swobodnej – siedzącej, półleżącej zwiedzający zapoznają się z projekcją na wielu ekranach jednocześnie rzucaną na podniebienie dachu. Następnie poprzez salę kinową ścieżka zwiedzania prowadzi na poziom + 1 a dalej na poziom +2 przeznaczony dla wystaw czasowych. Fragment tego poziomu przeznaczono na studio TV. Poziom trzeci to przede wszystkim poziom obserwacyjny pozwalający ogarnąć całą przestrzeń pawilonu i przestrzeń otaczającą na zewnątrz.Część parteru przeznaczona jest dla funkcji reprezentacyjnej, biurowej i pomocniczej. Schodząc z poziomu  +2 zwiedzający przechodzą przez sklep z wyrobami i pamiątkami z Polski.

TYP OBIEKTU:

Publiczne

POWIERZCHNIA:

2200M2

LOKALIZACJA:

MEDIOLAN

STATUS:

Koncepcja

ROK:

2014