ugo.com.pl

GAŁĄZKA

Podczas prac nad opracowaniem projektu kładki pieszo-rowerowej na Bugu w okolicach Niemirowa. zależało nam na stworzeniu formy , która jak najlepiej współgrałaby z otoczeniem-piękną i dziką przyrodą Doliny Bugu. Kładka nie ma zdominować tej naturalnej przestrzeni, tylko ja dopełnić. Ludzie od setek lat wykorzystują powalone konary by przeprawić się na drugi brzeg rzeki, dlatego właśnie powalone drzewa stały się główną inspiracją przy pracach nad projektem. Wykonana z ciągnionej blachy konstrukcja z biegiem lat porastana dziką roslinność coraz bardziej będzie wtapiać się w swoje otoczenie, stanie się jego naturalną częścią, nie burząc jego harmoni. Dzięki formie przypominającej gałąź, w naturalny sposób powstają elementy mostu -podpory jak i inne przestrzenie, ktore go dopełniają – tarasy widokowe czy zejście na wyspę.

Oświetlenie kładki umiejscownione jest między blachą zewnętrzną a wenętrzną, by racjonalnie użytkować energię do oświetlenia zamontowano
fotokomórki.

TYP OBIEKTU:

MOST

POWIERZCHNIA:

300m

LOKALIZACJA:

Niemirów

STATUS:

Koncepcja

ROK:

2013