ugo.com.pl

guggenheim helsinki

TYP OBIEKTU:

muzeum

POWIERZCHNIA:

3500

LOKALIZACJA:

Helsinki

STATUS:

projekt

ROK:

2014