ugo.com.pl

Kwadrat

TYP OBIEKTU:

Plac

POWIERZCHNIA:

2500m2

LOKALIZACJA:

wrocław

STATUS:

projekt

ROK:

2015