ugo.com.pl

Pawilon Edukacyjny

TYP OBIEKTU:

Pawilon

POWIERZCHNIA:

300m2

LOKALIZACJA:

warszawa

STATUS:

Praca konkursowa

ROK:

2015