ugo.com.pl

Plac Małachowskiego

Plac Stanisława Małachowskiego ze względu na swoje położenie oraz sąsiedztwo Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta”, Kościoła św. Trójcy oraz Muzeum Etnograficznego predestynowany jest do pełnienia innej funkcji niż dotychczas. Plac na dzień dzisiejszy jest zaniedbanym miejscem złożonym z wielu niewielkich przestrzeni, które tworzą razem obszar pozbawiony charakteru.

Koncepcja skupia się na nadaniu placowi czytelnej idei , zarówno przestrzennej jak i estetycznej. Tak aby przechodnie oraz okoliczni mieszkańcy i pracownicy traktowali go nie tylko jak pas komunikacyjny ale głównie jako miejsce odpoczynku, spotkania, przerwy na lunch lub eventu artystycznego.

Projekt przewiduje podzielenie omawianego obszaru na dwie główne strefy. Strefę podłużnego placu wzdłuż ulicy Mazowieckiej oraz kwadratową strefę francuskiego ogrodu geometrycznego otaczającą kościół. Zależało nam na zlikwidowaniu istniejących, niepotrzebnych barier i podziałów, dlatego zaprojektowaliśmy Plac, który rozpoczyna się stykiem z ulicą Królewską a kończy pod Muzeum Etnograficznym i w całości pokryty jest kamienną posadzką, przez którą w nieregularnym układzie „przerastają” drzewa. Plac ma się stać żywą przestrzenią goszczącą ludzi, światło, cień, wodę oraz sztukę. Przewidujemy iż będzie to przestrzeń, która znakomicie sprawdzi się jako: kontynuacja przestrzeni ekspozycyjnej Galerii Narodowej (czyniąc sztukę bardziej dostępną i otwartą), miejsce na kiermasze, spotkania oraz inne aktywności społeczne.

Wokół kościoła zaprojektowaliśmy ogród. Przestrzeń inną, wyciszoną i szlachetną, która ma podkreślić specyfikę miejsca jakim jest świątynia. Aby zaznaczyć wagę tego budynku, proponujemy odtworzenie historycznej osi prowadzącej od Fontanny Saskiej do wrót Kościoła św. Trójcy. Koncepcja przewiduje wyrównanie wysokości budynków po obu stronach osi oraz rekonstrukcję historycznej bramy wraz z murem od strony ulicy Królewskiej. W nawiązaniu do pierwotnego wyglądu Ogrodu Saskiego z lat 1724–1748, zielony obszar otaczający kościół zaprojektowany jest jako geometryczny ogród francuski.

TYP OBIEKTU:

PLAC

LOKALIZACJA:

WARSZAWA

STATUS:

PROJEKT

ROK:

2014