ugo.com.pl

ŚWIT

TYP OBIEKTU:

Plac Targowy

POWIERZCHNIA:

8000m2

LOKALIZACJA:

poznan

STATUS:

projekt

ROK:

2015