ugo.com.pl

WIEŻA WODNA

Dla Afryki rok 2010 jest rokiem szczególnym. Mija 50 lat od deklaracji
Organizacji Narodów Zjednoczonych (1960 – Year of Africa), która przyznawała wszystkim afrykańskim narodom prawo do wolności, niepodległości i suwerenności, oznaczało to koniec ery kolonizacyjnego wyzysku. Właśnie ta ważna rocznica i trwający od niemal pół wieku konflikt w Sudanie stal się dla nas inspiracją przy pracy nad projektem wieżowca w ramach konkursu zorganizowanego przez evolo magazine.

„W Sudanie odkryto olbrzymie podziemne jezioro. Zdaniem amerykańskich
naukowców dodatkowe źródła wody mogą pomóc w zakończeniu konfliktu zbrojnego w prowincji Darfur.”
źródło Gazeta Wyborcza 18.07.2007

„Tak naprawdę ludzie nie wiedza, że wojna w Darfurze, ten brak stabilności, jest spowodowany niedoborem wody pitnej na tych terenach.”
Farouk El-Baz for Associated Press July 20, 2007

„Jest tam wystarczająco wody by zakończyć konflikt o wodę w Darfurze …a nawet więcej – wystarczająco do odbudowy gospodarczej tego regionu.”
Farouk El-Baz for BBC News 20 July 2007

Sudan to największy kraj Afryki. Ogromna przestrzeń, którą wypełniają
pustynie północy, tropikalny busz Kordofanu, nieprzebyte bagna południa.

Kraj niezwykle zróżnicowany pod względem etnicznym, językowym i religijnym. Różne pragnienia, oczekiwania, rywalizacja o ziemię (tylko na 2 % powierzchni kraju możliwa jest uprawa) i przede wszystkim o dostęp do wody pitnej przyczyniły się do trwającego od niemal 50 lat konfliktu miedzy północą i południem.

Od 2003 roku w prowincji Darfur toczone są walki, w wyniku których zmarło już 400 tysięcy ludzi, a ponad 2 miliony musiało opuścić swoje domy. Do rozwiązania konfliktu może się przyczynić odkrycie dokonane w 2007 roku przez naukowców z Boston University. Znaleźli oni w północnej części Darfuru podziemne jezioro wielkości około 31 tysięcy kilometrów kwadratowych (równe wielkości dziesiątego największego jeziora na świecie).

Zaproponowany budynek, dzięki zastosowaniu pomp wodnych, ma umożliwić eksploatację wód podziemnych. Jego forma zainspirowana została wieżą ciśnień i symbolem afrykańskiej sawanny, jakim jest baobab. W budynku, oprócz pomp wodnych i oczyszczalni, znajdować się będzie szpital, szkoła, świetlica dla dzieci i dorosłych oraz magazyny z żywnością. W ten sposób powstać ma miejsce, które nie tylko pomoże rozwinąć te miejsce gospodarczo (irygacja pól) ale także połączy trzy religie i trzy kultury. Miejsce, wokół którego powstaną nowe wioski, nowy, lepszy świat.

TYP OBIEKTU:

Publiczne

LOKALIZACJA:

SUDAN

STATUS:

Koncepcja

ROK:

2010