ugo.com.pl

ZAKOLE BUDYNKI

TYP OBIEKTU:

rekreacja

POWIERZCHNIA:

2000m2

LOKALIZACJA:

puszczykowo

STATUS:

PROJEKT

ROK:

2012